top of page
  • Writer's pictureDaisy

Botsauto's vs. Bouwsector : Wie wint de race naar innovatie?

Het nieuws vandaag. ***Sinds begin 2023 is een recordaantal faillissementen uitgesproken in de bouwsector en in de sector vervoer en opslag. In de bouwsector waren er 906 faillissementen, 4,5 procent meer dan het vorige record in 2013.***

Na de coronajaren waar veel bouwbedrijven hun reserves moesten aanboren, volgden de verder stijgende materiaalprijzen, de oplopende energieprijzen, de stijgende hypotheekrente en de historische loonindexatie. Daarbovenop haken heel wat kandidaat-(ver)bouwers af. *'Gelijk wie kan zonder enige beroeps- of bedrijfskennis (afschaffing vestigingswet in Vlaanderen) in de bouw beginnen. Daarnaast hebben jonge bedrijven sowieso nog niet zoveel reserves, waardoor die het sneller moeilijk krijgen in crisissituaties. Maar dus ook gevestigde bedrijven die tijdens corona hun reserves opgebruikt hebben, zitten in die faillissement cijfers vervat.', zegt Jean-Pierre Waeytens, de topman van de sectorfederatie Bouwunie. (*Bron: https://www.bouwunie.be/nl/news/faillissementscijfers)


Botsauto's zijn niet alleen leuk op de kermis … ik kon 3 gelijkenissen herkennen tussen botsauto's en de bouwsector - figuurlijk weliswaar.


1. Nauwkeurig manoeuvreren

Net zoals bestuurders van botsauto's behendig moeten zijn om andere auto's te ontwijken, vereist de bouwsector ook een vaardige navigatie rond obstakels en uitdagingen en we vragen we dus flexibiliteit van de bouwsector.

Planning, levertijd materialen, transport, afwezigheden, op tijd betaald krijgen, …

Gezien de boodschap hierboven dat ondernemers in de bouw moeilijk reserves opbouwen wil ik het hebben over het onderwerp van op tijd betaald krijgen.

 

WEETJE: Eind 2016 werden ondernemers betaald op gemiddeld 33 dagen. In de barometer van Exact Software van 2020 (350.000 NL bedrijven ondervraagd) bleek dat de bouwsector betaald kreeg op 26,91 dagen. Een goede trend voor de cashflow van de bouwsector.

 

De innovatie die een online facturatie of boekhoudpakket vandaag de dag reeds realiseert, zorgt ervoor dat voor de aannemer de tijd tussen een offerte, planning, uitvoering en facturatie sneller en efficiënter kan laten verlopen.


  • Probeer de betaaltermijnen zo kort mogelijk te houden.

  • Overweeg of het de moeite loont om korting te geven aan klanten die contant betalen.

  • Werk ook zo veel mogelijk met voorschotten.

  • Omgekeerd kan je ook over je eigen betalingstermijnen onderhandelen bij leveranciers. Gebruik hiervoor je omzetcijfers van die leverancier uit jouw boekhouding.


“Wat is de wettelijke termijn om een factuur te betalen? Vaak wordt een periode van 14 dagen afgesproken. Wettelijke betalingstermijn voor bedrijven? Vaak betalen bedrijven elkaar binnen 30 dagen. Sinds februari 2022 is er een maximale betalingstermijn van 60 dagen voor facturen in B2B-relaties. ”

2. Samenwerking en coördinatie

Bij botsauto's moeten bestuurders anticiperen op de bewegingen van andere auto's om botsingen te vermijden. Op dezelfde manier vereist de bouwsector samenwerking, communicatie en coördinatie tussen verschillende werknemers, teams en disciplines om projecten succesvol te laten verlopen.

Toch sta ik keer op keer versteld hoe ingewikkeld en moeilijk ondernemers het zichzelf – en bijgevolg ook hun medewerkers – kunnen maken. Anderzijds is knopen ontwarren en structuur en organisatie brengen niet de meest evidente opdracht als je er zelf midden in zit.

Leer delegeren

Als ondernemer ben je vaak gewend om alles zelf te doen. Dit kan echter erg inefficiënt zijn en veel tijd kosten. Leer daarom delegeren. Dit betekent niet dat je alle controle verliest, maar dat je taken toevertrouwt aan anderen die deze taken net zo goed of zelfs beter kunnen uitvoeren. Dit geeft jou de ruimte om je te richten op de taken waar jij het beste in bent en waar jij het meeste waarde kunt toevoegen. Laat anderen verantwoordelijkheid nemen en dat zal de samenwerking bevorderen.

Toch geen nood aan een rechterhand? Bekijk software die je helpt met Smart Planning. Optimaliseer je planningsprocessen want een perfecte geautomatiseerde planning garandeert een succesvolle én efficiënte uitvoering en samenwerking!

Stel je grenzen

Maar ook de samenwerking met de klant is een belangrijke schakel hierbij. De laatste jaren raken veel ondernemers gefrustreerd op de veeleisende communicatie die hun prospecten of klanten voeren of slechte communicatie, waardoor er misverstanden ontstaan en er kostbare tijd wordt verspild. Talloze keren offertes aanpassen en dan toch niet de ondertekende offerte ontvangen, misbruik van jouw ontwerp, klanten komen niet opdagen op afspraken of alle beslissingsnemers zijn niet aanwezig.

"Door grenzen te stellen, help je jezelf en kan je meer betekenen voor anderen."

3. Flexibiliteit en aanpassingsvermogen

Botsauto's kunnen snel van richting veranderen en zich aanpassen aan veranderende omstandigheden. In de bouwsector is het vermogen om flexibel te zijn en zich aan te passen aan wijzigingen in het project essentieel voor succes. Dat is het natuurlijk ook als het gaat om je stijgende kosten door te rekenen.


"4 op de 10 aannemers en installateurs rekenen de prijsverhogingen niet door", weet Embuild

Wie natuurlijk vast zit in een contract met vaste prijsafspraken kan daar niet aan onderuit. Bijna alle leveranciers van bouwmaterialen leggen prijsherzieningsclausules op aan de bouwbedrijven, om stijgende materiaalprijzen te kunnen afwentelen, maar omgekeerd rekenen maar 6 op 10 bouwbedrijven die stijgende prijzen door aan hun klanten via een herzieningsclausule of dagprijzen. Echter als je in jouw offerte melding maakt van een geldigheidsdatum, prijsherzieningsclausule of dagprijzen komt je rentabiliteit op dat vlak niet onder druk te staan.

"Let wel, zo moeten de parameters bijvoorbeeld werkelijke kosten vertegenwoordigen, en mag het prijsherzieningsmechanisme slechts uitwerking hebben tot een bedrag van maximaal 80 procent van de eindprijs. Een loutere koppeling aan de index is niet toegestaan."

Waar er in 2021 nog sprake was van opmars in aannemers die werkten met dagprijzen merken we dat de volgende hindernis namelijk de concurrentie slimmer af zijn en voldoende omzet realiseren om de kosten te dekken en de winstmarge te verzekeren dit aantal terug heeft doen dalen.


Heb je het moeilijk om al die cijfers goed te begrijpen? Plan regelmatige overlegmomenten met je boekhouder om de voortgang te bespreken van je cashflow, rentabiliteit, kosten en omzet en bespreek ook je toekomstplannen. Zo zorg je ervoor dat jij niet in de cijfers van de faillissementen terecht komt.


Flexibiliteit en innovatie in de Bouwsector, alertheid en advies zijn cruciaal op de veranderende omstandigheden maar ook alle kosten doorrekenen.


Kortom, de bouwsector wint duidelijk de race naar innovatie en de botsauto’s op de kermis zullen deze niet inhalen.


Zelf heb ik ervaring met Teamleader, Exact Online, Yuki, Billit, Clearfacts, Octopus, Dexxter als het gaat om boekhouding en facturatie software. Op gebied van planning en communicatie structureren en automatiseren, kunnen we jou ook helpen.

Ontdek hoe wij jouw bouwonderneming een 'botsbestendige' aanpak kunnen geven!


Wat hebben botsauto's gemeen met de bouwsector? Wie wint de race naar innovatie.


22 views

コメント


bottom of page